Thursday, May 17, 2012

Tarikh Melaka Wujud

Menurut Blagden (1911), Melaka sudah wujud sebelum kejatuhan Singapura yang di anggarkan di sekitar tahun 1377. Melaka berkembang selepas Singapura mengalami kemerosotan. Sebelum itu, Melaka ialah sebuah negeri yang menghantar ufti kepada Siam. Melaka sudah mula menghantar ufti kepada Siam sebelum tahun 1360 lagi.

Muller (1878) menyatakan bahawa Sri Iskandar Shah membuka Melaka pada tahun 1253.