Monday, January 4, 2010

Menggunakan Kalimah Allah

Secara fitrahnya, manusia mengakui bahawa Allah yang menjadikan alam ini. Kata Allah yang bermaksud, "Dan jika kamu tanya mereka (orang kafir) siapakah yang mencipta langit dan bumi? Mereka akan berkata Allah..." (Az Zumar, 38). Ayat 64 Surah Ali Imran penting untuk menjadi renungan. Ayat itu bermaksud, "Katakan wahai Ahli Kitab, mari tegakkan kalimah yang sama antara kami dan kamu iaitu bahawa kita tidak akan menyembah selain Allah dan tidak mensyirikkan (associate) Allah dengan satu apapun serta janganlah ada antara kita yang mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Dan jika mereka berpaling maka katakanlah bahawasanya kami adalah orang Islam (menyerah diri pada Allah)". Mengajak orang lain menegakkan nama Allah dan menjauhi syirik lenih baik dari menggunakan saluran undang-undang dan berdemonstrasi untuk menghalang orang lain menggunakan nama Allah.

No comments: