Monday, September 14, 2009

Cita-citaAbdullah bin Mas'ud merekodkan bahawa Nabi Muhammad pernah berkata yang maksudnya bahawa janganlah bercita-cita menjadi seperti seseorang kecuali seperti dua jenis karakter berikut. Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan yang sangat banyak dan ia membelanjakan hartanya dengan adil dan sesuai dengan perintah Allah. Kedua, orang yang diberi Allah ilmu dan ia berperangai sesuai dengannya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. (Bukhari)

No comments: