Sunday, September 13, 2009

Nama Malaysia Sudah Wujud Semenjak 1937Masyarakat Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1937 masih belum mengetahui bahawa nama Malaysia sudah wujud ketika itu.Mereka mengetahui hanya wujud wilayah-wilayah yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu, Negeri-negeri Selat serta Borneo yang merangkumi Sabah, Sarawak dan Brunei.Kesemua wilayah-wilayah itu dikuasai oleh British.Namun, pada tahun 1937, para pemikir, pembuat dasar dan intelektual Amerika Syarikat sudah menyebut-nyebut dan membincangkan nama Malaysia.Ini menunjukkan mereka sudah mengetahui kewujudan nama Malaysia sebelum tahun 1937 lagi.Untuk maklumat lebih lanjut, rujuk Emerson, Rupert. Malaysia: A Study in Direct and Indirect Rules. Macmillan, New York : 1937.

No comments: