Thursday, December 31, 2009

Dengan Semangat Setiakawan
愛国行進曲 (Aikoku Kosyinkyoku)

Miyo! Tokai no sora akete,
Kyokujitsu takaku kagayakeba,
Tenchi no seiki hatsuratsu to
Kibo wa odoru Oyamashima.
O, seiro no asagumo ni

Sobiyuru Fuji no sugata koso
Kin'omuketsu yuruginaki
Waga Nippon no hokori nare.

No comments: