Monday, February 22, 2010

愛国行進曲 (Aikoku Koshinkyoku)

愛国行進曲 (Aikoku Koshinkyoku)

Lagu ciptaan Setoguchi Tokichi (1938) manakala lirik oleh Morikawa Sachio.


Miyo! Tokai no sora akete,
Kyokujitsu takaku kagayakeba,
Tenchi no seiki hatsuratsu to
Kibo wa odoru Oyamashima.
O, seiro no asagumo ni
Sobiyuru Fuji no sugata koso
Kin'omuketsu yuruginaki
Waga Nippon no hokori nare.

Tate! Ikkei no okimi wo
Hikari to towa ni itadakite,
Shinmin warera mina tomoni
Miitsu ni sowan daishimei.
Yuke, hakko wo ie to nashi,
Shikai no hito wo michibikite,
Tadashiki heiwa uchitaten.
Riso wa hana to saki kaoru.

Ima ikutabi ka waga ue ni,
Shiren no arashi takeru tomo,
Danko to mamore sono seigi.
Susuman michi wa hitotsu nomi.
A, yuen no kamiyo yori,
Todoroku hocho uketsugite,
Daikoshin no yuku kanata
Kokoku towani sakae are!


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

1 comment:

tinta said...

bagus lagu nie.. mendengarnya dapat menaikan semangat