Wednesday, March 10, 2010

Benarkah Terdapat Kekurangan Pekerja Tempatan Untuk Sektor Restoran Sehingga Pekerja Asing Perlu Diambil?

J. Suresh ialah penolong setiausaha Malaysian Indian Restaurant Owners’ Association mengatakan terdapat 20,000 kekosongan di 1,100 restoran-restoran India di seluruh negara. Daripada 10 pemanggil yang bertanyakan peluang kerja, sebahagian besar tidak membuat panggilan susulan selepas panggilan telefon yang pertama. Dia berpendapat pemanggil-pemanggil itu tidak berminat untuk bekerja di restoran India. Manakala presiden Malaysian Muslim Restaurant Owners’ Association (Presma), Noorul Hassan Saul Hameed berkata terdapat 25,000 kekosongan di 2,000 restoran-restoran nasi kandar di seluruh negara. Dia berkata kekosongan itu sukar dipenuhi kerana pencari-pencari kerja mempunyai alternatif di sektor lain. Setakat ini hanya terdapat 80 pertanyaan mengenai peluang kerja di outlet-outlet nasi kandar. Pada 10 Februari 2010, Malaysian Muslim Restaurant Owners’ Association (Presma) mengumumkan akan menawarkan skim gaji yang menarik untuk menarik perkerja tempatan bekerja di outlet nasi kandar. Noorul Hassan berkata gaji pembantu restoran ialah di antara RM800 hingga RM1,300 sebulan. Gaji juruwang ialah di antara RM1,000 hingga RM1,300 sebulan. Gaji penyelia ialah di antara RM1,500 hingga RM2,500 sebulan. Pekerja juga akan menerima manfaat lain seperti penginapan percuma, makan tiga kali sehari, potongan EPF dan SOCSO serta satu hari kelepasan mingguan (The Star 27 Februari, 2010, Poor response to job offers in nasi kandar and Indian restaurants).

Pengarah Urusan Restaurant E & Y Sdn Bhd, Ansari Yacoob berkata mereka akan terus menyertai pameran kerjaya untuk mendapatkan pekerja tempatan namun usaha mereka masih belum berhasil. Restoran itu menawarkan gaji RM900 sebulan serta penginapan dan makan percuma. Elaun kerja keras juga akan diberi. Ansari Yacoob berkata berkata kekosongan itu sukar dipenuhi kerana pekerja tempatan tidak berminat untuk bekerja shif 12 jam (The Star 28 Februari, 2010, Malaysians shun work in restaurants).

Kedai kopitiam Cina tradisional juga menghadapi masalah serupa. Tang Sui Kee, pengerusi Petaling Jaya Coffee Association berkata pekerja tempatan malu bekerja di kedai kopi kerana kerjanya susah dan tidak dihormati orang. faktor lain ialah gaji. (The Star 28 Februari, 2010, Kopitiam workers wanted).

Soalnya benarkah restoran-restoran itu menawarkan gaji dan faedah sampingan seperti yang didakwa? Ada restoran memaksa pekerja membayar harga makanan yang disediakan. Bagaimanakah keadaan penginapan pekerja yang disediakan? Bekerja shif 12 jam perlu mematuhi Akta Kerja 1955. Adakah pekerja dibayar elaun lebih masa? Adakah majikan mematuhi akta-akta berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Kes Liang Jee Keng V. Yik Kee Restauran Sdn Bhd, [2002] 2 CLJ 750, Palanisamy Pillai V. Musa Ibrahim & Anor, [1984] 2 CLJ 340 (Rep) [1984] 1 CLJ 34, dan sebagainya boleh menjadi pedoman.

No comments: