Sunday, April 13, 2008

Mencapai Matlamat Diri

Manusia ialah pemula yang baik. Tetapi belum tentu kita boleh menjadi seorang penyudah yang baik walaupun kita mempunyai berbagai idea yang hebat-hebat. Untuk menjadi penyudah yang baik, kita memerlukan koc. Koc membantu mencapai matlamat melalui komitmen klien. Koc membantu dengan cara memberi maklumatbalas kritikal terhadap sesuatu projek yang sedang dijalankan. Koc memasukkan unsur-unsur akauntabiliti dalam maklumatbalas yang diberikan. Matlamat lebih mudah dicapai apabila akauntabiliti klien meningkat.


Kemungkinan seorang individu mencapai matlamat.


1. Apabila kita mendengar sesuatu idea, kemungkinan kita mencapai matlamat cuma 10%.
2. Apabila kita menerima sesuatu idea, kemungkinan kita mencapai matlamat cuma 25%.
3. Apabila kita memutuskan untuk melaksanakan sesuatu idea, kemungkinan kita mencapai matlamat cuma 40%.
4. Apabila kita merangka pelan untuk melaksanakan sesuatu idea, kemungkinan kita mencapai matlamat cuma 50%.
5. Apabila kita menyatakan komitmen kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu idea, kemungkinan kita mencapai matlamat meningkat kepada 65%.
6. Apabila kita mempunyai akauntabiliti yang spesifik untuk melaksanakan sesuatu idea melalui pertemuan dengan orang yang kita nyatakan komitmen itu, kemungkinan kita mencapai matlamat meningkat kepada 95%.

No comments: