Sunday, March 4, 2012

Misteri Nama Malaysia

Nama Malaysia sudah diketahui semenjak tahuk 1937 lagi. Hal ini boleh dirujuk dalam teks berikut:

Emerson, Rupert. Malaysia: A Study in Direct and Indirect Rules. Macmillan, New York : 1937.

Namun, nama Malaysia juga menjadi tajuk sebuah buku yang ditulis oleh Fay-Cooper Cole dan diterbitkan pada tahun 1945 oleh D. Van Nostrand Company, Princeton, New Jersey. Tajuk buku itu ialah The Peoples of Malaysia.

Menurut Pensyarah Prof. Madya Mat Zin Mat Kib dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara (UiTM) Sabah, nama Malaysia terdapat dalam akhbar The British North Borneo Herald (BNBH) yang bertarikh pada 1 Januari 1889 melalui laporan bertajuk "Geographical Notes in Malaysia and Asia" yang ditulis oleh J.E. Tenison-Woods tentang catatan perjalanannya ke Semenanjung Tanah Melayu, Labuan, Brunei, Sandakan dan Sulu.

No comments: