Saturday, February 11, 2012

Fort Canning, Singapura Dalam Pensejarahan Melayu

Fort Canning, Singapura mempunyai nilai sejarah. Fart Canning juga dikenali dengan nama Bukit Singapura atau Bukit Larangan. Orang Melayu menggelarnya sebagai Bukit Larangan kerana ia dikaitkan dengan kepercayaan khurafat Orang Melayu mengenai kubur Raja-raja Temasik zaman dulu. Raffles (1823) menyatakan bahawa ia adalah lokasi persemadian raja-raja Temasik. Tuhfat Al Nafis merakamkan bahawa Sri Tri Buana iaitu Raja Temasik yang terawal dikuburkan di sana (Brown, 1970).

Seperkara lagi yang menarik ialah sehingga tahun 2004, sebanyak 300,000 artifak dari tapak-tapak ekskavasi di seluruh Singapura sudah dijumpai (Miksic, 2006). 90% daripada artifak yang ditemui berasal dari abad ke 14 (Miksic, 2007).

Aktiviti komersil dan urbanisasi sudah wujud di Temasik pada abad ke 14. Temasik bukan semata-mata memanfaatkan perdagangan di antara Timur dan Barat. Tetapi, pada masa itu, Temasik sudah mengimport bahan mentah dan menghasilkan artifak (Miksic, 1998). Bukti ini menunjukkan Raffles bukanlah orang yang menemui Singapura. Ia pernah mencapai zaman kegemilangannya ketika Raffles belumpun lahir ke dunia.


No comments: