Saturday, February 18, 2012

Sultan Melaka Ketagih Candu?

Menurut Tome Pires dalam Suma Oriental, Sultan-sultan Melaka iaitu Sultan Alauddin Riayat Syah dan Sultan Mahmud Shah menagih candu. Candu sangat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh Sultan Mahmud Syah. Sultan Mahmud Syah bertindak kejam kerana intoksikasi candu. Maka tidak hairanlah Melaka tewas dengan mudah apabila ia di serang oleh tentera Alfonso D'Albuquerque. Pembesar-pembesar Melaka dan kerajaan-kerajaan kecil di Selat Melaka juga tidak menyukai Sultan Mahmud Syah, lalu mereka memberi bantuan kepada Alfonso D'Albuquerque untuk menjatuhkan Sultan Mahmud Syah. Lagipun Sultan Mahmud Syah tidak menghormati pandangan mereka dalam banyak perkara. Bendahara dan Laksamana Melaka mencadangkan kepada Sultan Mahmud Syah supaya berdamai sahaja dengan Alfonso D'Albuquerque. Namun, Sultan Mahmud Syah berkeras mahu menggunakan senjata ke atas Alfonso D'albuquerque. Peperangan tercetus dan akhirnya Melaka tewas.

Candu sudah wujud di Semenanjung semenjak abad ke 15 lagi. Ia bukan dikenali pada abad ke 19 walaupun perdagangan dan penggunaan candu di Semenanjung ketara pada zaman itu. Sultan-sultan dan pembesar Melaka sudah kenal dan ketagih candu pada zaman mereka.

Sultan-sultan Melaka tidak mendapat bekalan candu dari Orang Inggeris. Ini kerana Orang Inggeris belum bertapak secara rasmi di Asia Tenggara pada zaman itu. Sultan-sultan Melaka mendapat bekalan candu dari Timur Tengah seperti Aden dan Mekah(?). Oleh kerana bekalannya dari Timur Tengah, adakah ia dibekalkan oleh Orang Arab? Jika candu dibekalkan oleh Orang Arab, adakah Orang Arab juga menjadi penagih candu? Pada zaman itu, kuasa politik Orang Arab semakin merosot. Kuasa politik Orang Turki semakin menonjol. Pada tahun 1492, Bani Uthmaniyyah menawan Konstantinopel.

No comments: