Monday, February 6, 2012

Meluruskan Polemik Hang Tuah

Moore dan Lloyd (1989), Benjamin dan Chou (2002), Nicholas (2004), Indriatmoko (2006), Lasimbang (2007) dan Leake (2007) bersependapat bahawa Hang Tuah ialah seorang pemimpin dari kalangan etnik Orang Asli. Secara spesifik, Meilink-Rolofsz (1962) dan Windstedt (1935) menyatakan bahawa Hang Tuah ialah pemimpin Orang Jakun.

No comments: