Monday, August 4, 2008

Syarahan Malim di UPSI

Dato' Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid menyampaikan syarahannya di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim dalam siri Syarahan Malim UPSI pada Rabu 30 Julai 2008. Dato' Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid melontarkan satu idea yang bernas dalam syarahannya itu. Dia menyarankan supaya 10% - 20% daripada guru-guru besar dan pengetua-pengetua sekolah menengah terdiri daripada golongan profesional dari sektor swasta.

Saranan ini dikeluarkan tepat pada masanya. Ini kerana sektor pendidikan negara masih menanti input-input baru untuk melonjakkannya supaya setaraf dengan negara-negara maju. Pengalaman kerja mereka boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain itu, mereka juga boleh berperanan sebagai pendorong untuk pelajar-pelajar memilih bidang kerjaya yang sesuai dengan bakat dan cita-cita. Input-input mereka dalam kelas, perhimpunan dan mesyuarat dapat mengkayakan minda pelajar-pelajar serta guru-guru lain. Sebagai contoh, pelajar-pelajar tidak lagi menjawab solan kefahaman berdasarkan teks yang membincangkan tentang suasana di kebun durian Pak Long Ahmad. Tetapi mengenai sejarah perkembangan Pelabuhan Kelang dan sumbangannya kepada ekonomi negara. Atau mengenai planter-planter berbangsa Perancis di Malaysia semenjak tahun 1900.

Bekas-bekas jurutera R&D, pegawai pemasaran, pakar sumber manusia, akauntan, pegawai bank dan sebagainya mempunyai input-input yang berguna kepada minda pelajar-pelajar serta guru-guru lain. Mereka dapat mengaitkan apa yang diajar dalam kelas dengan pengalaman mereka di sektor swasta. Sebagai contoh, bekas jurutera R&D dari kilang sabun sudah tentulah dapat menerangkan tentang proses menghasilkan sabun dalam kelas kimia. Dia juga dapat mengaitkan dengan perekonomian dalam menghasilkan sabun. Jadi, pelajar-pelajar bukan hanya menerima teori semata-mata tetapi juga bagaimana melakukan sesuatu secara praktikal. Skil ini boleh diaplikasikan kepada produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan lain apabila pelajar-pelajar itu berminat dengan bisnes atau keusahawanan. Pengalamannya dalam research juga dapat membantu pelajar-pelajar yang ingin menceburkan diri dalam bidang research.

No comments: