Friday, February 8, 2008

Memilih Majikan

Nabi Syuaib as ialah seorang majikan yang baik. Dia juga pandai memilih pekerja yang sesuai. Maksud firman Allah dalam surah al Qasas ayat 27 iaitu "....engkau bekerja denganku selama lapan tahun; dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri dan (ingatlah) aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu; engkau akan dapati aku Insya Allah, dari orang-orang yang baik layanannya".

No comments: