Friday, February 8, 2008

Memilih Pekerja

Nabi Musa as mempunyai ciri-ciri pekerja yang baik. Maksud firman Allah dalam surah al Qasas ayat 26 iaitu "....sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah".

No comments: