Tuesday, January 15, 2008

Scholarship Peringkat Master di King Saud University

Universiti Al Malik Saud, Arab Saudi menawarkan beberapa tempat untuk penyelidik sepenuh masa di dalam bidang sains komputer, sistem maklumat dan kejuruteraan komputer di Kolej Komputer dan Sains Informasi (CCIS) di universiti itu.

Universiti Al Malik Saud menganugerahkan biasiswa untuk program Master Sains kepada mereka yang berjaya.

Universiti Al Malik Saud mengkehendaki calon-calon yang berjaya untuk mengajar kursus-kursus peringkat ijazah pertama. Walau bagaimanapun, beban kerja cuma di sekitar 15 jam seminggu supaya calon-calon dapat menumpukan lebih masa kepada kerja-kerja menyelidik.

Bidang penyelidikan di CCIS termasuk:

1. Software Engineering
2. Database Systems
3. Distributed Systems
4. Image Processing
5. Simulation & Modeling
6. Artificial Intelligence
7. Arabic Computational Linguistics
8. Object Oriented Technologies
9. Networks & Internet Technologies
10.Computer Architecture & VLSI
11.Computer Security
12.E-business / ERP Systems

Syarat asas ialah ijazah sarjana muda dalam bidang sains komputer, kejuruteraan komputer atau bidang yang berkaitan. Calon-calon mestilah mahir berbahasa Inggeris dan mempunyai rekod akademik atau penyelidikan yang baik dan berpotensi untuk membangunkan kerjaya dalam bidang penyelidikan.

Pemohon perlu menghantar surat permohonan, curriculum vitae, transkrip peperiksaan, resume dan butir-butir tiga rujukan kepada alamat e-mel berikut DEAN_CCIS@ccis.ksu.edu.sa

Alamat-surat menyurat ialah:

Dean of College of Computer & Information Sciences,
P.O. Box 51178,
Riyadh 11543,
Saudi Arabia

Laman web: http://www.ccis.edu.sa/scholar.htm

No comments: