Sunday, May 18, 2008

Biasiswa Master di University of Auckland

Kerajaan Jepun membiayai skim Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Program Biasiswa Jepun (JSP). Skim ini ditubuhkan dalam tahun 1988. Ia bertujuan untuk membuka peluang kepada rakyat negara-negara membangun yang menjadi ahli ADB untuk memasuki program-program lepas ijazah dalam bidang ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi dan lain-lain bidang yang berkaitan dengan pembangunan di institusi-institusi akademik di kawasan Asia Pasifik.

Program-program yang ditawarkan di University of Auckland, New Zealand.

1. Master in International Business
2. Master of Commerce (International Business)
3. Master of Arts (Development Studies)
4. Master of Science (Environmental Science)
5. Master/Doctorate in Engineering
6. Master of Public Health

Butir-butir biasiswa

ADB-JSP menyediakan biasiswa penuh selama 1 hingga 2 tahun yang meliputi

1. Yuran pengajian
2. Elaun sara hidup dan elaun rumah bulanan
3. Elaun buku dan bahan pengajaran
4. Insurans perubatan
5. Belanja tambang

Biasiswa ini untuk setahun dengan tambahan untuk tahun kedua, jika perlu dengan syarat pemegang biasiswa mengekalkan prestasi yang memuaskan institusi akademik.

Syarat-syarat kelayakan

1. Rakyat negara anggota yang meminjam daripada ADB
2.Diterima memasuki kursus-kursus di University of Auckland
yang diluluskan
3. Ijazah bacelor dengan rekod akademik yang cemerlang
4. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun
5. Mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, lisan dan bertulis
6. Umur tidak melebihi 35 tahun pada tarikh permohonan ditutup
7. Mempunyai taraf kesihatan yang baik
8. Bersedia untuk kembali ke negara asal setelah tamat pengajian
9. Pemohon tidak tinggal atau bekerja mana-mana negara selain dari negara asal.
10.Pemohon bukan kakitangan University of Auckland
11.Pemohon bukan pengarah eksekutif, pengarah gantian, pengurus dan staf ADB atau organisasi-organisasi antarabangsa yang lain serta konsultan atau saudara mara mereka.

Tarikh tutup permohonan : 1 Jun 2008

Alamat untuk dihubungi

The University of Auckland
Private Bag 92019
Auckland Mail Centre,
Auckland 1142,
New Zealand.(Attn: International Admissions/Scholarships)
E-mail: studentinfo@auckland.ac.nz

Ms. Rita Fatialofa-Patolo
International Scholarships Coordinator
NZ Australia Pacific Region
International Office
E-mail: int-questions@auckland.ac.nz

No telefon: +64 9 373 7599 ext. 82579
Faks: +64 9 373 7405
Cara memohon boleh didapati di laman ini.

No comments: