Saturday, May 3, 2008

Majikan Bijak Lahir Ramai Pemimpin

PEKERJA adalah pemimpin dalam dimensi tersendiri. Mereka bertanggungjawab melaksanakan kerja dengan baik bagi memenuhi objektif organisasi, memimpin emosi, fizikal dan mental agar berdaya maju menguruskan tugas.

Sebagai pekerja, bapa, suami, anak, jiran dan seorang Muslim, kita bertindak sebagai pemimpin dalam menguruskan peranan berbeza.

Di bawah majikan adalah kalangan pekerja berpotensi yang menjadi pemimpin berpengaruh. Ketua pegawai eksekutif dan pengasas syarikat komputer antarabangsa, Steve Jobs pernah berkata, tugas sebenar pihak atasan dalam organisasi dan tanggungjawab ketua pegawai eksekutif ialah melahirkan ramai pemimpin.

Secara abstrak, jawatan sebagai pekerja bertindak dari segi peranan, selain menjiwai sifat pemimpin dari dalam hati yang bermula dengan memimpin jawatan.

Tambah Steve Jobs lagi, organisasi dianggap gagal, pihak atasan dianggap tidak mencapai objektif dan ketua pegawai eksekutif tidak berfungsi jika mereka hanya melahirkan mesin bukan pemikir.

Pekerja adalah pemimpin yang berfikir, kata Profesor George Gallup yang membuat kajian bagaimana seseorang itu boleh menjadi pemimpin berpengaruh dan hebat. Peratusan penuh kehebatan pemimpin dipecahkan kepada faktor berikut.

50 peratus faktor kepemimpinan melalui personaliti.
35 peratus faktor kepemimpinan daripada ilmu.
15 peratus faktor kepemimpinan daripada jawatan.

Budaya membaca kalangan pekerja adalah tindakan melahirkan genius dalam diam.

Kelompok genius diam dalam organisasi mengguna pakai ilmu sebagai kuasa pengaruh bagi mengurus kepemimpinan.

Mereka tidak perlu bermula dengan kedudukan tetapi dengan membaca sesuatu yang berkait rapat dengan perkembangan potensi diri.

Budaya membaca menjadikan pekerja mengurus budaya kepemimpinan dalam organisasi melalui komunikasi interpersonal dan pengetahuan yang menjadikan mereka rujukan berwibawa dalam organisasi.

Kaji selidik laman web School of Champions mendapati 68 peratus responden percaya ilmu pengetahuan jauh lebih penting berbanding bakat.

Sejumlah 1,436 responden menyertai kaji selidik ini dan 985 percaya ilmu lebih penting berbanding bakat.

Melalui input daripada pelbagai sumber bacaan, tingkah laku boleh diubah suai dan diaplikasi mengikut keadaan.

Pekerja genius dalam diam tahu apakah jenis tingkah laku yang sesuai dalam keadaan berbeza. Pekerja adalah pemimpin yang membaca bukan saja apa yang tercatat dalam sebuah buku tetapi tahu membaca keadaan dan membuat inovasi dalam organisasi.

Zamri Mohamad,
Melaka.

Artikel ini dipetik dari laman Berita Harian Online

2 comments:

KAMATO said...

Pekerja berstatus K-worker yang berkemahiran dari segi teknikal, knowledge dan social value adalah diperlukan bagi memastikan hasrat untuk menjadikan negara maju tercapai

Blog Rasmi Motivasi Minda said...

Assalam alaikum

Terima Kasih kerana menyiarkan artikel ini. Segala cadangan dan komen dialu-alukan

ZAMRI MOHAMAD
www.motivasimindamu.blogspot.com