Wednesday, May 21, 2008

Biasiswa Master/Doctorate di Australian National University

Kerajaan Jepun membiayai skim Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Program Biasiswa Jepun (JSP). Skim ini ditubuhkan dalam tahun 1988. Ia bertujuan untuk membuka peluang kepada rakyat negara-negara membangun yang menjadi ahli ADB untuk memasuki program-program lepas ijazah dalam bidang ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi dan lain-lain bidang yang berkaitan dengan pembangunan di institusi-institusi akademik di kawasan Asia Pasifik.

Program-program yang ditawarkan di Crawford School of Economics and Government, Australian National University, Australia

1. Master in International and Development Economics
2. Master in Public Policy (Development Administration)
3. Master in Environmental Management and Development
4. Master in Infrastructure Management

Butir-butir biasiswa

ADB-JSP menyediakan biasiswa penuh selama 1 hingga 2 tahun yang meliputi

1. Yuran pengajian
2. Elaun sara hidup dan elaun rumah bulanan
3. Elaun buku dan bahan pengajaran
4. Insurans perubatan
5. Belanja tambang

Biasiswa ini untuk setahun dengan tambahan untuk tahun kedua, jika perlu dengan syarat pemegang biasiswa mengekalkan prestasi yang memuaskan institusi akademik.

Syarat-syarat kelayakan

1. Rakyat negara anggota yang meminjam daripada ADB
2. Layak memasuki kursus-kursus Australian National University di atas
3. Ijazah bacelor dengan rekod akademik yang cemerlang
4. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun
5. Mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, lisan dan bertulis
6. Umur tidak melebihi 35 tahun pada tarikh permohonan ditutup
7. Mempunyai taraf kesihatan yang baik
8. Bersedia untuk kembali ke negara asal setelah tamat pengajian
9. Pemohon tidak tinggal atau bekerja mana-mana negara selain dari negara asal.
10.Pemohon bukan kakitangan Australian National University
11.Pemohon bukan pengarah eksekutif, pengarah gantian, pengurus dan staf ADB atau organisasi-organisasi antarabangsa yang lain serta konsultan atau saudara mara mereka.

Tarikh tutup permohonan :

30 Mei 2008 untuk kemasukan pada 21 Jul 2008
14 Nov 2008 untuk kemasukan pada 23 Feb 2009

Biasiswa untuk program PhD juga disediakan.

Maklumat lanjut mengenai kemasukan boleh didapati di laman ini.

Alamat untuk dihubungi

Ms Billie Headon
Director,
Student Recruitment,
Alumni and Scholarships

E-mel: billie.headon@anu.edu.au
No telefon: +612 6125 4705
Faks: +612 6125 5570

Cara memohon boleh didapati di laman ini.

No comments: