Thursday, July 24, 2008

Masalah Hilang Pendengaran Akibat Kebisingan Tempat Kerja Membimbangkan

Menteri Kesihatan Datuk Liow Tiong Lai berkata bahawa masalah pendengaran yang serius di kalangan rakyat Malaysia rata-rata disebabkan oleh kebisingan di tempat kerja. 424,000 penduduk Malaysia mempunyai masalah pendengaran akibat kebisingan di tempat kerja. Masalah ini berlaku apabila pekerja terdedah terlalu lama terhadap bunyi bising daripada peralatan seperti mesin dan jentera. Data ini diperolehi dari kajian yang dilakukan oleh Institut Kesihatan Umum. Graf mereka yang mengalami masalah pendengaran meningkat setiap tahun. Keadaan ini amat membimbangkan. Saraf telinga yang rosak akibat kebisingan akan menjadi kecacatan kekal. Masalah ini tidak boleh diperbaiki. Datuk Liow Tiong Lai menyeru supaya masalah ini ditangani segera secara serius. Masalah ini berlaku kerana pekerja dan majikan tidak sedar tentang pentingnya alat pelindung pendengaran.

Sebenarnya, cara terbaik untuk mengurangkan kebisingan di tempat kerja ialah melalui kawalan secara kejuruteraan. Namun, cara ini jarang dilakukan kerana belanjanya mahal. Sukar ditemui syarikat yang betul-betul jujur mengeluarkan duit untuk mengurangkan kebisingan di tempat kerja. Bagi mereka, untung lebih penting dari mengeluarkan duit untuk menjaga telinga pekerja. Syarikat-syarikat juga nampaknya tidak berminat untuk menukar mesin dan jentera yang mengeluarkan bunyi bising kepada mesin dan jentera yang lebih senyap.

Sikap pekerja dan majikan terhadap alat pelindung pendengaran juga menyedihkan.

Namun keadaan ini masih boleh diperbaiki. Jumlah denda yang boleh dikenakan terhadap majikan atau pekerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 masih rendah. Meningkatkan jumlah denda kepada RM1 juta - RM2 juta bagi setiap kesalahan boleh menggusarkan mereka yang tidak berminat untuk mengatasi masalah pendengaran rosak akibat terdedah terlalu lama terhadap bunyi bising daripada peralatan seperti mesin dan jentera. Satu kesalahan dikira bukan dari satu kilang yang didakwa melanggar akta tetapi ia dikira berdasarkan berapa ramai pekerja yang mengalami masalah pendengaran atau tidak memakai alat pelindung pendengaran.

Penguatkuasaan akta juga berada ditahap minima. Pekerja takut membuat laporan kepada pihak kerajaan tentang perlanggaran terhadap akta ini kerana bimbangkan kerjaya terjejas atau tidak tahu bagaimana caranya hendak membuat laporan dengan betul. Pekerja juga bimbang pihak yang menerima laporan mereka bersubahat dengan majikan atau sudah dirasuah oleh majikan sendiri.

Kita juga tidak mempunyai jumlah pegawai penguatkuasa yang mencukupi untuk melaksanakan akta itu. Pegawai-pegawai yang ada juga tidak berapa cekap untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Terdapat berpuluh-puluh ribu graduan yang menganggur, namun kita masih mengatakan masalah pekerja terdedah terlalu lama terhadap bunyi bising daripada peralatan seperti mesin dan jentera ialah masalah yang kronik.

Penglibatan pihak kesatuan sekerja juga amat dialu-alukan. Setakat ini pihak kesatuan sekerja di Malaysia kelihatan tidak begitu berminat dengan isu pekerja terdedah terlalu lama terhadap bunyi bising daripada peralatan seperti mesin dan jentera. Pihak kesatuan sekerja lebih mengutamakan gaji dan bonus tahunan. Agaknya skop perjuangan pihak kesatuan sekerja hanya terbatas kepada gaji dan bonus tahunan. Telinga kurang pendengaran sedikit tidak mengapa asalkan majikan menambah gaji dan bonus tahunan walaupun jumlahnya tidak seberapa.

No comments: